Plugin下各个文件夹的含义,需要删除的对照此表删吧。前提是破解了插件校验。

Com.Tencent.Advertisement                            广告
Com.Tencent.AudioVideo                                  语音视频
Com.Tencent.Bookmark                                      QQ书签
Com.Tencent.CRM                                                 企业好友
Com.Tencent.FileTransfer                                 文件传送
Com.Tencent.GameLife                                       游戏人生
Com.Tencent.Graffito                                           会员涂鸦表情
Com.Tencent.Mail                                                  QQ邮箱
Com.Tencent.Memo                                              网络备忘录
Com.Tencent.MMOG                                             QQ网游
Com.Tencent.NetBar                                             网吧好友
Com.Tencent.NetDisk                                           网络硬盘、群共享
Com.Tencent.PaiPai                                              拍拍购物
Com.Tencent.PaiPaiGift                                       送礼许愿
Com.Tencent.PayCenter                                      我的钱包、财富通
Com.Tencent.QQGame                                         QQ游戏
Com.Tencent.QQLive                                            QQ直播
Com.Tencent.QQMusic                                         QQ音乐
Com.Tencent.QQPet                                               QQ宠物
Com.Tencent.QQRing                                             会员炫铃
Com.Tencent.QQShow                                           QQ秀
Com.Tencent.QQVip                                              会 员登录
Com.Tencent.QQVipMisc                                    会员选项菜单
Com.Tencent.QQWebsite                                     QQ订阅、腾讯图书
Com.Tencent.Qzone                                               QQ空间
Com.Tencent.RemoteHelp                                  远程协助
Com.Tencent.SNSApp                                            好友印象
Com.Tencent.SoBar                                                搜吧
Com.Tencent.Soso                                                  SOSO搜索
Com.Tencent.Stock                                                 股市行情资讯
Com.Tencent.Today                                                迷你首页
Com.Tencent.VAS                                                   会员增值业务
Com.Tencent.Weather                                           天气预报、地理位置
Com.Tencent.WenWen                                           问问
Com.Tencent.Winks                                                会员魔法表情
Com.Tencent.Wblog                                                腾讯微博
Com.Tencent.Wireless                                           无线QQ、手机短信

QQ2013组件精简释义

Com.Tencent.Advertisement        广告
Com.Tencent.AudioVideo         * 语音和视频
Com.Tencent.CRM         腾讯CRM企业好友
Com.Tencent.FileTransfer         * 文件传送
Com.Tencent.FriendsSocial 腾讯朋友
Com.Tencent.GameLife 游戏人生
Com.Tencent.Graffito 会员涂鸦表情
Com.Tencent.HDVideo 高清视频
Com.Tencent.HRTX 腾讯通RTX
Com.Tencent.Mail * QQ邮箱
Com.Tencent.Memo 网络备忘录
Com.Tencent.MMOG QQ网游相关
Com.Tencent.NetBar QQ网吧
Com.Tencent.NetDisk * 网络硬盘、群共享(暂不提供QQ硬盘恢复)
Com.Tencent.PaiPai 腾讯拍拍
Com.Tencent.PaiPaiGift 拍拍礼物
Com.Tencent.PayCenter 财富通、支付中心、QQ钱包
Com.Tencent.QPlus Q+相关
Com.Tencent.QQGame * QQ游戏
Com.Tencent.QQLive QQ直播
Com.Tencent.QQMusic QQ音乐
Com.Tencent.QQPet QQ宠物
Com.Tencent.QQRing QQ炫铃
Com.Tencent.QQShow * QQ秀
Com.Tencent.QQVip * QQ会员
Com.Tencent.QQVipMisc * 会员菜单等杂项
Com.Tencent.QQWebsite 腾讯图书、QQ书签
Com.Tencent.QT QTalk.dll QT语音、群语音
Com.Tencent.Qzone * QQ空间
Com.Tencent.RemoteHelp * 远程协助
Com.Tencent.SNSApp * 好友印象、窗口抖动、QQ校友
Com.Tencent.SoBar 搜吧
Com.Tencent.Soso SOSO搜索、表情搜索
Com.Tencent.SpeedDating 闪约
Com.Tencent.Stock 腾讯财经、股市
Com.Tencent.Today 迷你首页
Com.Tencent.VAS * 即时状态共享
Com.Tencent.WBlog * 腾讯微博
Com.Tencent.Weather * 天气预报、地理位置
Com.Tencent.WenWen 问问
Com.Tencent.Winks 魔法表情
Com.Tencent.Wireless 无线向导、短信